Selecteer een pagina

Tips voor afvalinzameling in het magazijn

De manier waarop het magazijn is ingericht heeft invloed op de ecologische voetafdruk van een onderneming. Afval scheiden op de verkeerde manier speelt daar bijvoorbeeld een grote rol in. Het is daarom belangrijk om beter met bedrijfsafval om te gaan. De volgende 7 tips kunnen daarbij van grote waarde zijn.

1. De wetgeving

Het begint allemaal bij de wetgeving. Voor de verschillende afvalstromen gelden verschillende regels. Het is bijvoorbeeld zo dat sommige stromen wel door elkaar mogen lopen, maar andere juist weer niet. Ook voor de manier van afvoeren gelden wetten en regels. Het is belangrijk om hier goed mee om te gaan door alles goed uit te zoeken.

2. De afvalscan

Het is ook belangrijk om een afvalscan te doen. Zo zie je welke afvalstromen er zijn in het magazijn. Denk aan papier en restafval, maar ook aan meer branchespecifieke soorten afval. Het is slim om dit met een specialist na te lopen door een afvalscan te doen en zo de kosten ook terug te dringen.

3. Een centrale plek kiezen

Kies voor het gebruiken van een restafval container via MilieuServiceNederland.nl. Zo kan je gemakkelijk de afvalsoorten op een centrale plek inzamelen. Doe dit altijd dichtbij de werkplek. Zo maak je het gemakkelijk om het afval op een goede manier te scheiden en te recyclen.

4. Gebruik een perscontainer

Het is ook slim om een perscontainer te gebruiken. Daardoor kan je het afval verdichten door het samen te persen. Zo kan je veel meer kwijt op een veel kleinere oppervlakte. Dat maakt de kans dat stromen door elkaar gaan lopen ook een stuk kleiner. Bovendien is het gunstig voor de kosten.

5. Minder afval produceren

Een andere manier om beter om te gaan met afval in het magazijn, is door te zorgen dat er minder afval geproduceerd wordt. Dat kan je bijvoorbeeld doen door slimmer in te kopen. Koop producten die duurzamer zijn of die minder verpakkingsmateriaal verbruiken.

6. Blijft verbeteren

Het is belangrijk om op de werkvloer te bekijken hoe alles gaat. Zorg dat je dingen aanpast die niet lekker lopen. Luister ook naar de medewerkers en hun ervaringen. Loop eventueel zelf mee hierin.

7. Een goed beleid

Het is wel belangrijk om dingen aan te passen en te verbeteren, maar het blijft wel zaak om een duidelijk beleid te voeren. Maak dit beleid samen met de medewerkers zodat je ook zeker weet dat het haalbaar is.